Despre proiect

Despre proiect

Document: Contract finanţare proiect

Rezumat

Sun_flower_proiect

Scopul proiectului SABIOM este realizarea de noi materiale cu proprietăţi superabsorbante cu posibile aplicaţii în agricultură pentru menţinerea umidităţii şi condiţionării solului, plecând de la biopolimeri, utilizând ca procedee de sinteză procese chimice ecologice. Produsele superabsorbante obţinute vor avea, de asemenea, capacitatea de eliberare de substanţe active agrochimice, atât pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi de distrugerea dăunătorilor, cât şi pentru intensificarea creşterii plantelor.

Noutatea proiectului constă în utilizarea celulozei bacteriene şi a altor biopolimeri în vederea obţinerii de hidrogeluri superabsorbante. Alegerea s-a bazat pe faptul că majoritatea produselor comerciale cu proprietăţi superabsorbante au la bază polimeri sintetici, cum ar fi poliacrilaţi sau polacrilamide reticulate, sau copolimeri de celuloza modificată-poliacrilonitril (PAN) sau amidon-PAN.

Proiectul îşi propune realizarea de produse pe bază de polimeri naturali ca polizaharidele sau polipeptidele (proteine), care să prezinte proprietăţi biodegradabile.

Obiectivele majore

– Obtinerea de materiale polimerice cu proprietăţi superabsorbante, cu aplicaţii in agricultură pentru menţinerea umidităţii şi condiţionarea solului, avand ca bază de plecare biopolimeri şi apelând la tehnici de sinteză nepoluante. Ideea principală este de a utiliza polimeri biodegradabili în vederea evitării poluării solului şi asigurării unei dezvoltări sustenabile.

– Obţinerea de materiale superabsorbante biodegradabile cu proprietăţi de eliberare controlată a unor principii active.

Rezultate estimate

– Elaborarea tehnologiei și demonstrarea reproductibilității și functionalității obținerii de materiale biopolimerice superabsorbante cu aplicații în agricultură, pentru asigurarea umidității solului și cu proprietăți de eliberare controlată a unor principii active (agrochimicale).

– Diseminarea pe scară largă a rezultatelor obținute în comunitatea științifică națională și internațională, prin articole publicate în reviste de specialitate și prin participări la manifestări științifice (conferințe, congrese) în domeniul proiectului.

– Identificarea și atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obținute.

Organizaţiile partenere în proiect

Denumirea organizaţiei

participante în proiect

Rolul Acronim organizaţie Tip organizaţie

Director proiect

/

Responsabil Stiinţific partener

Universitatea Politehnică din București CO UPB UNI Conf.dr.ing. Anicuța Stoica
Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie, ICECHIM, București P1 ICECHIM INCD Dr.ing.

Andrei Sârbu

Centrul de Cercetare și Prelucare Plante Medicinale „PLANTAVOREL” SA P2 PLANTAVOREL SACD Dr.ing. Carmen Țebrencu

Fișier INFORMATII FINANCIARE GENERALE.pdf