ICECHIM

ICECHIM

Despre noi

În ultimii 5 ani INCDCP-ICECHIM București a avut următoarea activitate medie anuală:

despre-noi

▪ Proiecte de cercetare în derulare: 80;

▪ Articole publicate în reviste cotate ISI: 60;

▪ Brevete de invenție acceptate: 7;

▪ Cereri de brevete: 14;

▪ Comunicări știintifice la conferințe și simpozioane internaționale: 90;

▪ Premii internaționale sau diplome: 14;

▪ Cărți sau capitole de cărți: 5.

Institutul este implicat în mai multe proiecte europene și în alte forme de cooperare internațională.

Contact

icechim-sigla

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM,

Spl. Independenţei nr. 202, sector 6, Bucureşti O.P. 35, CP 174 cod poștal 060021

Tel. 004021-315.32.99

Fax: 004021-312.34.93

Website: www.icechim.ro

Domenii de cercetare ICECHIM

A. Cercetări aplicative pentru realizarea de noi produse şi tehnologii în domeniile:

▪ valorificarea bioresurselor;

▪ nanoştiinţe şi nanomateriale;

▪ protecţia mediului şi gestionarea durabilă a resurselor;

▪ creşterea competitivităţii produselor industriale;

▪ retehnologizarea şi revitalizarea industriei chimice şi petrochimice româneşti;

▪ recuperarea, reciclarea şi valorificarea subproduselor.

B. Cercetări fundamentale de bază şi orientate, realizate în scopul aprofundării şi creşterii nivelului cunoştinţelor în domeniile:

▪ mecanisme de reacţie, cinetică chimică, catalizatori organometalici, electrochimie, modelare operaţii unitare, sonochimie

C. Cercetări analitice

Persoane implicate în proiect

Dr. ing. Andrei SÂRBU

Responsabil de proiect – Cercetător Ştiinţific gradul I

andr.sarbu@gmail.com

Chim. Fanica BACALUM – Cercetător Ştiinţific gradul I

fanica_bacalum@yahoo.com

Dr. ing. Emil STEPAN – Cercetător Ştiinţific gradul I

bioresurse@icechim.ro

Dr. ing. Stanca CAPITANU – Cercetător Ştiinţific gradul I

Ing. Monica DULDNER – Cercetător Ştiinţific gradul II

em_duldner@yahoo.com

Ing. Stela IANCU – Cercetător Ştiinţific gradul II

stela_iancu@yahoo.com

Chim. Liliana SÂRBU – Cercetător Ştiinţific gradul II

lil.sarbu@gmail.com

Ing. Inna Georgeta TRANDAFIR – Cercetător Ştiinţific gradul II

Ing. Sanda Maria DONCEA-Cercetător Ştiinţific gradul II

Ing. Steluta APOSTOL – Cercetător Ştiinţific gradul III

steluta.apostol@yahoo.com

Dr. chim. Irina DUMITRU (FIERASCU) – Cercetător Ştiinţific gradul III

Dr. chim. Radu-Claudiu FIERASCU – Cercetător Ştiinţific gradul III

Dr. ing. Anita-Laura CIRIPOIU – Cercetător Ştiinţific gradul III

raduanita@gmail.com

Dr. ing. Stefan-Ovidiu DIMA – Cercetător Ştiinţific gradul III

phd.ovidiu.dima@gmail.com

Dr. ing. Tanta-Verona IORDACHE Cercetător Ştiinţific gradul III

nicolescu_vera@yahoo.com

Dr. ing. Anamaria ZAHARIA (LUNGU) – Cercetător Ştiinţific gradul III

anamaria.lungu1984@gmail.com

Ing. Raluca SENIN Cercetător Ştiinţific

Dr. ing. Teodor SANDU – Cercetător Ştiinţific

sanduteodor85@gmail.com

Subing. Antoaneta IORDACHESCU

Eugen DOMINTEANU Technician

Stelian CIOACA – Technician

Marioara BERBEC – Technician

echipa-icechim

Echipa de cercetare ICECHIM

Domenii de cercetare

Echipa implicată în proiect derulează în prezent un proiect BS-Eranet cu titlul: “Materiale inovatoare pentru sistemele de epurare a apelor uzate pentru a fi instalate în obiective turistice și alte mici obiective poluante de pe coasta Mării Negre, IMAWATCO” și o cooperare Interacademică bilaterală cu Universitatea din Liège: Nanocomposites polymériques inorganiques-organiques ayant des propriétés magnétiques et électriques spéciales, à base des poudres obtenues par spray drying- NAPOMEL.

Anul trecut, a terminat două proiecte de cooperare bilaterală: „Hybrid inorganic-organic polymer nanocomposites precursors for advanced materials”-HIOPONAPAM RO-BG bilateral project” și “Host-guest synthesis of hybrid inorganic-organic polymer nanocomposites for special ceramics” – SIGONAPOL, project Brancusi RO-FR. În activitatea echipei, au existat alte proiecte naționale în care au fost studiate compozite anorganic-organice sau nanocompozite: Proiect CEEX: Nanostructuri anorganice-organice hibride pe baza de serpentinit și de polimeri vinilici, pentru obținerea de materiale compozite avansate – NAHANOSCA (2005-2008), și proiectul Parteneriate: Spume ceramice din nanocompozite polimerice, pentru tratarea fluxurilor de gaz emise de termocentrale-SPUCERCET (2008-2011).

De asemenea, echipa a fost implicată în cercetări legate de poluanții din ape: Polimeri imprentați molecular ca suport pentru construirea de biosenzori enzimatici destinați pentru monitorizarea unor poluanți din ape-PIMBEMOPA (proiect CEEX 2005-2008) și Biosenzori pe bază de enzime imobilizate covalent pe polimeri, pentru monitorizarea nitraților și nitriților din apele destinate consumului uman-BIOENZINIT-(proiect Partenetiat 2008-2011).

Toate acestea, împreună cu o compoziție bine echilibrată a echipei, cu 1 cercetator doctor de gradul I (lider al echipei), cu 5 tineri doctori, 1 doctorand, 3 specialiști în chimie organică și o infrastructură adecvată face această echipă foarte utilă pentru cercetările cu privire la obținerea și caracterizarea unor noi structuri de hidrogeluri hibride pe bază de celuloză bacteriană și polimeri acrilici reticulaţi cu posibile aplicaţii în agricultură.

Infrastructura de cercetare

Nr. crt

Denumire echipament

Scurta descriere

1.

Cromatografie lichida de inalta performanta HPLC

HPLC 1200 Series cuplat cu un detector de indice de refracție (RID) și de fluorescență (FD de la SHIMADZU), cu o pompă isocratică, două coloane de eluare cu solvent organic și apos calibrate cu standarde de polistiren și respectiv dextran. Detectează și cuantifică substanțe mic moleculare și macromoleculare. Cu ajutorul softului se calculează și distribuția de mase moleculare prin trecerea pe modul GPC.

2.

pH-metru /conductometru Jenway 3540

Măsurători de pH și conductivitate ale soluțiilor utilizând un singur electrod în care este încorporat și cel de referință.

3.

Viscozimetru Rheotest RV 2.1 cu cilindrii coaxiali si con-placa

Măsurători ale vâscozității materialelor de tipul lichidelor, gelurilor și pastelor.

4.

Spectrometru Vizibil Jenway 6300

Masurători de absorbanță/transmitanță ale soluțiilor colorate în intervalul de lungimi de undă 300-1000 nm.

5.

Microscop Electronic de Baleiaj Ambiental FEI Quanta 200 (ESEM)

Determinarea proprietăților morfologice și structurale ale materialelor la rezoluție înaltă.

6.

Sistem Zetasiser Nano ZS(prin difuzia dinamica a luminii DLS)

Sistem de măsurare al diametrului particulei, al masei moleculare și al potențialului Z.

7.

Instrument TA Q5000 IR (TGA)

Analizor termogravimetric ce investighează comportamentul materialelor pe parcursul degradării termice.

8.

Instrument TA Q2000 (DSC)

Calorimetru Diferențial de Baleiaj; pune în evidență procesele fizico-chimice caracteristice materialelor ce survin pe parcursul unor tratamente termice specifice.

9.

Instrument SDT Q600 (DSC-TGA Simultan) cuplat cu Spectrometru de masa (MS) Thermo Star GSD 301T

Analizor simultan DSC-TGA cuplat cu MS pentru detectarea și cuantificarea reziduurilor gazoase rezultate în timpul degradarii și tratamentelor termice ale materialelor.

10.

Spectrometru FTIR Brucker Tensor 37 cu dispozitiv ATR Golden Gate

Caracterizarea structurală/compozițională a materialelor solide sub formă de particule sau pastile de KBr.

11.

Spectrofotometru UV-VIS Nicolet Evolution 500

Măsurarea absorbanței și transmitanței soluțiilor în domeniul de lungimi de undă 200-1000 nm.

12.

Liofilizator Alpha 1-2 LD Plus

Deshidratarea materialelor printr-un proces specific denumit liofilizare sau criodesicare, utilizat pentru păstrarea materialelor perisabile.

13.

Dispozitiv de ultrasonare

Omogenizarea soluțiilor, dispersiilor și suspensiilor

14.

Centrifuga 9000 rpm Hettich Universal 320

Separarea dispersiilor, suspensiilor, emulsiilor

15.

Analizor elemental – Perkin Elmer 2400 Series II CHNS/O

Indentificarea și cuantificarea elementelor componente din diferite materiale organice sau anorganice: carbon, hidrogen, azot, sulf, oxigen.

16.

Gaz-Chromatograf Perkin Elmer Clarus 500

Detectează și cuantifică reziduurile rezultate în urma degradării materialelor.

17.

Microscop AFM MULTIMODE-8-AM Type

Microscopia de forță atomică pune în evidență proprietățile structurale și morfologice ale materialelor solide.

18.

Microscop Optic NOVEX

Determinarea proprietăților morfologice și structurale ale materialelor.

icechim-work1 icechim-work2

Selecție lucrari publicate

Reviste cotate ISI (2000-2013)

1. Sârbu A., Gheorghiu C., Udrea I., Bradu C., Acrylic fibres as catalyst carriers, Rev. Roum. Chim., 4, (2001), 1049-1057.

2. Sârbu A., Fibrele sintetice ultrafine-materii prime pentru o nouă generație de materiale textile, Industria Textila, 51(1), (2000), 2-6.

3. Sârbu A., Goncalves F., Norberta de Pinho Maria, The oat spelts-xylan molecular masses estimation by size exclusion chromatography, Carbohydr. Polym., 53(3), (2003), 297- 304.

4. Sârbu A., Goncalves F., Norberta de Pinho Maria, The radical induced oxidative degradation of the oat-spelts xylan, Carbohydr. Polym., 53(1), (2003), 1-8.

5. Sârbu A., Norberta de Pinho Maria, do Rosário Freixo Maria, Goncalves F., Udrea I., New method for the covalent immobilization of a xylanase by radical grafting of acrylamide on cellulose acetate membranes, Enzyme Microb. Tech., 39(1), (2006), 125-130.

6. Sârbu A., Périchaud A., Udrea I., Beda Mariana, Balan Gabriela, Sârbu Liliana, Fulga Mihaela, Fibres acryliques biocides, Rev. Roum. Chim., 51(10), (2006), 1041-1049.

7. Voicu S.I., Nechifor A.C., Radu G.L., Sârbu A., Nechifor G., Nistor C.L., Chemically modified polymers. I. Formilated aromatic polymers, Romanian Biological Sciences, IV(1-2), (2006), 7-18.

8. Voicu S.I., Nechifor A.C., Radu G.L., Sârbu A., Nechifor G., Nistor C.L., Chemically modified polymers. II. Chloromethylated polymers, Romanian Biological Sciences , IV(1-2), (2006), 57-67.

9. Sârbu A., Udrea I., Beda Mariana, Sârbu Liliana, Preparation des substrats fibreux pour l’immobilisation des enzymes, Rev. Roum. Chim., 52(4), (2007), 325-330

10. Caprarescu Simona, Vaireanu D.I., Cojocaru Anca, Maior Ioana, Sârbu A., Removal of Copper Ions from Electroplating Wastewater by Ion-exchange Membranes, Rev.Chim. (Bucharest), 60(7), (2009), 673-677.

11. Dima St.O., Sârbu A., Mara Luminita, Radu Anita-Laura, Bacalum Fanica, Sârbu Liliana, The obtaining of clinoptilolitic extrudates for environmental applications – Rheological characterization for the zeolitic pastes, Rev.Chim. (Bucharest), 60(10), (2009), 1032-1038.

12. Dima St.O., Sârbu A., Dobre T., Radu Anita-Laura, Nicolescu Tanta-Verona, Lungu Anamaria, The rheological behaviour of lightweight concrete with embedded EPS beads, Mater. Plast., 46(3), (2009), 224-229.

13. Dima St.O., Sârbu A., Dobre T., Bradu Corina, Antohe N., Radu Anita-Laura, Nicolescu Tanta-Verona, Lungu Anamaria, Molecularly imprinted membranes for selective separations, Mater. Plast., 46(4), (2009), p.372-378.

14. Dima St.O., Sârbu A., Dobre T., Udrea I., Bradu Corina, Avramescu S., Mihalache Nicoleta, Radu Anita-Laura, Nicolescu Tanta-Verona, Lungu Anamaria, Melinte S., Polystyrene wastes recycling by lightweight concrete production, Rev.Chim. (Bucharest), 60(12), (2009), 1350-1356.

15. Radu Anita-Laura, Sârbu A., Mara Luminita, Garea Alexandra-Sorina, Lungu Anamaria, Dima St.O., Nicolescu Tanta-Verona, Iovu H., Influence of the ultrasonic field on the template polymerization of acrylonitrile in inorganic structure, Mater. Plast., 46(4), (2009), 399-403.

16. Negru Ioana, Teodorescu M., Stanescu P. O., Draghici C., Lungu Anamaria, Sârbu A., Poly(N-vinylcaprolactam)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(N-vinylcaprolactam) Triblock Copolymers Synthesis by ATRP and thermal gelation properties of the aqueous solutions, Mater. Plast., 47(1), (2010), 35-41.

17. Radu Anita-Laura, Sârbu A., Motoc Stefania, Mara Luminita, Fruth V., Garea Sorina Alexandra, Dima St.O., Nechifor Gh., Sârbu Liliana, Iovu H., New method for silicon nitride synthesis via hybrid polymer nanocomposites, Mater. Plast., 47(2), (2010), 167-172.

18. Teodorescu M., Negru Ioana,. Stanescu P. O, Draghici C., Lungu Anamaria, Sârbu A., Thermogelation properties of poly(N-isopropylacrylamide) – block – poly(ethyleneglycol) – block – poly(N-isopropylacrylamide) triblock copolymer aqueous solutions, React. Func. Polym., 70, (2010), 790–797.

19. Teodorescu M., Negru Ioana, Stanescu P. O., Drăghici C., Lungu Anamaria, Sârbu A., A2BA2 Block Copolymers of Poly(N-isopropylacrylamide) (A) and Poly(ethylene glycol) (B): Synthesis and Thermal Gelation Properties of Aqueous Solutions, J. Macromolecul. Sci., Part A, 48 (2), (2011), 177-185.

20. Sandu T., Sârbu A., Iovu H., Constantin Floriana, Ocnaru Emilia, Vulpe S., Dumitru Anca, Polyphenol oxidase immobilizatization on functionalized polypyrrole, Rev. Roum. Chim., 56 (9), (2011), 875-882.

21. Mara Luminita, Dima St.O., Sârbu A., Sârbu Liliana, Zavoianu Rodica, Pavel O., Taloi D., Obtaining of Hydrotalcite-based Ceramic Monoliths Through Extruzion. The Investigation of the Effect of Additives on the Rheological Behaviour of the Ceramic Pastes, Rev.Chim. (Bucharest), 62(10), (2011), 1017-1022.

22. Mara Luminita, Dima St.O., Sârbu A., Sârbu Liliana, Zavoianu Rodica, Pavel O., Taloi D., Bacalum Fanica, Obtaining of Clinoptilolitic Extrudates for Environmental Applications. II. Statistical analysis of plasticizer and shear stress effects, Rev.Chim. (Bucharest), 62(10), (2011), 1102-1106.

23. Ciripoiu Anita-Laura, Petrova Biliana, Spataru I. C., Tsyntsarsky B., Budinova T., Sârbu A., Petrov N., Carbon materials on the base of inorganic-organic polymer nanocomposite precursors, Bulg. Chem. Commun., 44(2), (2012), 159 – 163.

24. Lungu Anamaria, Xavier Perrin F., Belec L., Sârbu A., Teodorescu M., Kaolin /Poly(Acrylic Acid) Composites As Precursors For Porous Kaolin Ceramics, Appl. Clay Sci., 62-63, (2012), 63-69.

25. Lungu Anamaria, Sârbu A., Fruth V., Constantin F., Teodorescu M., Petrov N., New Inorganic/Organic Composite Obtained By Gelcasting Process As Precursors For Porous Ceramics Materials, Rev.Rom. Mater., 42 (1), (2012), 3 – 10.

26. Dima St. O., Sârbu A., Dobre T., Purcar Violeta, Nicolae C.A., Diosgenin selective molecularly imprinted polymers with acrylonitrile-methacrylic acid matrix, Mater. Plast., 49(2), (2012), 106-113.

27. Nicolescu Tanta-Verona, Meouche W., Branger Catherine, Margaillan A., Sârbu A., Donescu D., Tailor-made polymer beads for gallic acid recognition and separation, J. Polym. Res., 19(12), (2012), 1-12.

28. Ciripoiu Anita-Laura, Sârbu A., Damian Celina, Lungu Anamaria, Gabor Raluca, Iovu H., Characterization of new inorganic-organic composites based on mesoporous silica and vinyl acetate,Int. J. Polym. Anal. Ch., 17(8), (2012), 568-577(10).

29. Dima St.O., Dobre T., Sârbu A., Mass transfer in a special type of nanomaterials: MIPs, J. Optoelectron. Adv. Mater. 14, (2012), 619-623.

30. Sandu T., Sârbu A., Iovu H., Gabor Raluca Augusta, Spătaru C. I., Şomoghi Raluca, Characterization of functionalized polypyrrole, Rev. Roum. Chim., 57(3), (2012), 177-185.

31. Nicolescu Tanta-Verona, Sârbu A., Dima St.O., Nicolae C., Donescu D., Molecularly imprinted „bulk” copolymers as selective sorbents for gallic acid, J. Appl. Polym. Sci., 127(1), (2013), 366–374.

32. Sandu T., Sârbu A., Constantin Floriana, Vulpe S., Iovu H., Acrylic Hydrogels–Based Biocomposites: Synthesis and Characterization, J. Appl. Polym. Sci., 127(5), (2013), 4061- 4071.

33. Nicolescu Tanta, Meouche W., Branger Catherine, Margaillan A., Sârbu A., Fruth V., Donescu D., A new microemulsion approach for producing molecularly imprinted polymers with selective recognition cavities for gallic acid, Polym. Int., 62 (6), (2013), 843–982.

34. Negru Ioana, Teodorescu M., Stănescu P. O., Drăghici C., Lungu Anamaria, Sârbu A., Thermogelation properties of ABA triblock copolymers of poly(ethylene glycol) (B) and copolyacrylates of oligo(ethylene glycol)s (A) in aqueous solution, Soft Materials, 11(2), (2013), 149-156.

35. Tsyntsarski B., Petrova Bilyana, Budinova Temenuzhka, Petrov N., Teodosiev D.K., Sârbu A., Sandu T., Yardim M. F., Sirkecioglu A., Removal of detergents from water by adsorption on activated carbons obtained from various precursors, Desalination and Water Treatment, DOI:10.1080/19443994.2013.801327, (2013), published on line

Brevete si cereri de brevet

1. RO Patent 121284/2007, Agent biocid si procedeu de obtinere a materialelor textile cu actiune biocida selectiva de lunga durata, Autori: Andrei Sârbu, Victoria Cosmin, Ion Udrea, Viorica Amariutei, Vasilica Bercea, Gabriela Balan, Floarea Pricop, Liliana Sârbu, Mariana Vamesu

2. RO Patent 123276/2010, Membrane polimerice continand enzime imobilizate covalent pe polimeri imprentati molecular si procedeu de obtinere a acestora, Autori: Udrea Ion, Sârbu Andrei, Nechifor Gheorghe, Radu Gabriel Lucian, Beda Mariana, Sârbu Liliana, Neata Marian, Mihalache Nicoleta

3. RO Patent 123280 / 2011, Procedeu de obtinere a fibrelor de acetat de celuloza cu enzime imobilizate covalent, Autori: Andrei Sârbu, Ion Udrea, Liliana Sârbu, Mariana Beda.

4. RO Patent126952-A2/2012, Bicomponent composite with polymeric matrix for the thermal rehabilitation of buildings Patent Assignee: Dobre T; Sârbu A; Stroescu M C; Stoica A, Inventor(s): Dobre T., Stroescu M.C., Stoica A., Sârbu A., Dima St. O., Udrea I., Melinte S.A., Costantin Silviana, Ionescu S.

5. RO Patent 126951-A2/2012, Novel composites for thermal rehabilitation of buildings involves a process for treating some granules of raw expanded polystyrene, Patent Assignee: Dobre T; Sârbu A; Stroescu M C; Stoica A, Inventor(s): Dobre Tanase, Stroescu Marta, Stoica Anicuta, Sârbu Andrei, Dima Stefan Ovidiu, Udrea Ion, Melinte Sergiu Aristide, Costantin Silviana, Jipa Iuliana.

6. Dosar OSIM: A/00229/27.03.2008, Procedeu de obtinere a nitrurii de siliciu cu structura dirijata, Autori: Sârbu Andrei, Mara Eleonora Luminita, Abagiu Traian Alexandru, Motoc Stefania, Fruth-Oprisan Victor, Iovu Horia, Garea Sorina Alexandra, Beda Mariana, Sârbu Liliana, Radu Anita Laura, Dima Stefan Ovidiu, Medalia de aur la expozitia de brevete Eureka- Bruxelles noiembrie 2008, Medalia de argint la Expozitia Nationala de inventii, oct. 2009.

7. Dosar OSIM: A/00301/17.04.2008, Silice mezoporoasa si procedeu de obtinere a acesteia, Autori: Mara Eleonora Luminita, Velea Teodor, Sârbu Andrei, Sârbu Liliana, Beda Mariana, Abagiu Traian Alexandru. Motoc Stefania, Fruth- Oprisan Victor, Garea Sorina Alexandra, Onisei Silviana, Sirbu Elena, Medalia de argint la Expozitia Nationala de inventii, oct. 2009

8. Dosar OSIM A/00133/16.02.2011, Procedeu de obtinere a spumelor ceramice din micro si nanocompozite cu geluri polimerice, Autori: Sârbu Andrei, Lungu Anamaria, Mara Eleonora Luminita, Fruth-Oprisan Victor, Teodorescu Mircea, Vasilescu Paul, Garea Sorina Alexandra, Bombos Dorin, Iovu Horia, Sârbu Liliana , Ciripoiu Anita Laura, Zaharia Emilian.

9. Dosar OSIM A/00273/29.03.2011, Procedeu de obtinere a nanocompozitelor polimerice hibride anorganic- organice pe baza de zeoliti naturali sau sintetici si poliacrilonitril, Autori: Sârbu Andrei, Ciripoiu Anita Laura, Lungu Anamaria, Bacalum Fanica, Sârbu Liliana, Bombos Mihaela Mariana, Medalia de aur la Salonul International de inventii de la Geneva aprilie 2013, Medalia de argint la expozitia nationala Euroinvent, oct. 2012.

10. Dosar OSIM A/00288/01.04.2011, Procedeu de obtinere a granulelor de polipirol continand enzime imobilizate covalent, Autori: Sârbu Andrei, Sandu Teodor, Sandulescu Robert, Cristea Cecilia, Dima Stefan Ovidiu, Udrea Ion, Bradu Corina, Dumitru Anca Aurelia, Vulpe Silviu, Iovu Horia, Sârbu Liliana, Bodoki Ede.

11. Dosar OSIM A /00990/ 03.10.2011, Procedeu de prelucrare a serpentinei, produse si instalatie, Autori: Mara Eleonora-Luminita, Predica Vasile, Sârbu Andrei, Sârbu Liliana, Enache Lenuta, Badilita Viorel, Capota Petre, Fruth-Oprisan Victor, Garea Sorina Alexandra, Soare Victoria, Neagu Eleonora, Purcaru Victoria, Stoiciu Florentin, Gherghe Sandica Liliana, Lupu Cornelia, Ghita Mihai, Ispas Adriana, Lungu Anamaria.

12. C08F 292/00 (11) 2 505 596 A2 C08J 3/00 C08J 5/00 B82Y 30/00, Process for the obtaining of hybrid polymer inorganic-organic nanocomposites based on natural or synthetic zeolites and polyacrylonitrile, Sârbu, Andrei, Buceresti, Ciripoiu, Anita Laura, Lungu, Anamaria, Sinaia, Bacalum, Fanica, Sârbu, Liliana, Bombos, Mihaela Mariana.

13. Dosar OSIM A/00139/ 08.02.2013, Membrane acrilice bicomponente multifunctionale si procedeu de obtinere a acestora, Autori: Sârbu Andrei, Sandu Teodor, Sârbu Liliana, Lungu Anamaria.

14. Dosar OSIM A/00199/05.03.2012, Perle polimerice imprentate molecular pentru extractia selectiva a hipericinei din fitoextracte, Autori: Sârbu Andrei, Iancu Stela, Duldner Monica, Apostol Steluta, Dima Stefan-Ovidiu, Ionescu Elena, Avramescu Sorin, Udrea Ion, Garea Alexandra Sorina, Sandu Teodor, Sârbu Liliana, Florea Ana Mihaela.