Plantavorel

Plantavorel

Despre noi

„PLANTAVOREL” este o unitate de marcă în domeniul cercetării și fabricării produselor fitoterapeutice, suplimentelor alimentare, produselor nutritionale, cosmetice și de uz balnear din produse naturale. Datează din 1825, când domnitorul Ioan Sturza, prin hrisov domnesc, a acordat spițerului Anton Vorel dreptul de a deschide o spițerie în Tîrgul Pietrei, care a fost recunoscută ulterior ca cea mai veche fito-farmacie din România.

În anul 1948 autoritățile statului comunist au naționalizat compania, activitatea ei de producție fiind astfel întreruptă. În anul 1983 s-a semnat cel de-al doiea act de naștere al faimosului Laborator Vorel, sub numele de PLANTAVOREL.

plantavorel-istoric plantavorel-istoric-2

Actul de înființare al fito – farmaciei VOREL Imagine a laboratorului VOREL – 1936

Astăzi PLANTAVOREL este deja cunoscută pe plan național, dar și pe piața internațională în domeniul producției și cercetării de produse fito-farmaceutice, produse dietetice și cosmetic obținute din plante medicinale și aromate, fructe, legume, cereale și materii prime apicole.

Produsele obținute la PLANTAVOREL se prezintă sub cele mai diverse forme și sunt rezultatul activității proprii de cercetare a specialiștilor insituției, având formule originale și bazându-se pe tehnologii dintre cele mai performante.

Produsele firmei noastre sunt recomandate pentru profilaxia si tratarea afecțiunilor digestive, hepatice, renale, cardiace, respiratorii, metabolice și dermatologice. Atât activitatea de cercetare, cât și cea de producție la PLANTAVOREL, au în vedere valorificarea potențialului natural bioactiv al României, considerându-se că Natura este cel mai bun laborator de fito sinteză a medicamentelor.

Echipa proiectului


Este formată din farmaciști, medici, ingineri chimiști, chimiști, biochimiști, biologi, bioingineri și informaticieni a căror activitate are ca scop: cercetarea plantelor medicinale în vederea evidențierii de noi principii active, utilizabile în terapeutică, fabricarea de produse fitoterapeutice de uz uman, produse cosmetice și suplimente alimentare pe bază de principii active naturale.

Dr. ing.

Tebrencu Carmen-Elena

tebrencu-carmen-elena

Cercetător științific gradul I

Coordonator de proiect Plantavorel

Membru asociat

al Academiei Oamenilor de Știință din Romania

carmen@plantavorel.ro

Dr. ing.

Ionescu Elena

ionescu-elena

Cercetător științific gradul I

Membru al Academiei Oamenilor de Știință din Romania

elenaionescu@plantavorel.ro
Dr. biolog

Cretu Ruxandra-Mihaela

cretu-ruxandra-mihaela

Cercetător / Cercetare postdoctorală

ruxandra@plantavorel.ro
Giurescu Catrinel Florentina

giurescu-catrinel-florentina

Cercetător Doctorand

catrinel.giurescu@plantavorel.ro
Dr. biolog

Mierlici Ionela Daciana

mierlici-ionela-daciana

Cercetător / Cercetare postdoctorală

ionela@plantavorel.ro
Activitate de cercetare


Din 1996 Centrul de cercetare PLANTAVOREL a participat la 35 de proiecte din Programele Naționale (ORIZONT, AGRAL, RELANSIN, BIOTECH, CEEX, INOVARE, PNCDI C1-C2) fie în calitate de coordinator, fie ca partener.

Activitatea sa de cercetare a fost răsplătită cu numeroase premii – premiul 1 în 2005 și 2006-Programul BIOTECH acordat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică (ANCS)-București, România și Diploma de Excelență în Cercetare acordată tot de ANCS. De asemenea, PLANTAVOREL are brevetate atât tehnologii, cât și produse care conțin plante medicinale și aromatice.

medalie1 medalie2

„Medalia de argint – Eureka 1999, The 48th Salon International de L’Innovation, from recherche nouvelle et des Technologies”, Bruxelles pentru:

1. Produs natural dietetic cu actiune hipolipemiantă – DIETT

2. Produs natural cu actiune hipoglicemică

PLANTAVOREL are o vastă experiență în următoarele domenii:

– Screening fito-chimic și microbiologic al plantelor medicinale și aromatice (identificarea de noi principii active din plante medicinale și evaluarea activității biologice a acestora, studiul fito-chimic al plantelor medicinale și aromatice, exploatarea plantelor medicinale indigene);

– Analize calitative și cantitative ale principiilor active din plante aromatice și medicinale, alge, fungi (aminoacizi, polizaharide, acizi polifenolcarboxilici, flavonoide, isoflavonoide, taninuri, clorofile, etc)

– Determinarea de micro si macro elemente și investigarea proprietăților antioxidante ale fracțiilor extrase; caracterizarea fizico-chimică a fracțiilor extractive cu potențial terapeutic;

– Extracția selectivă/condiționarea în forme farmaceutice a fitocomplecșilor (extracția metaboliților din plante: carotenoide, fitosteroli, saponozide, polifenoli, monoterpenoide, flavone, etc.);

– Dezvoltarea de tehnologii moderne, prietenoase cu mediul înconjurător în scopul procesării plantelor medicinale pentru obținerea de bio-produse fără riscuri asupra sănătății umane.

poza1 poza2 poza3

poza4 poza5

Imagini din laboratoarele de analiza

poza6 poza7 poza8

Imagini din laboratoarele de cercetare si procesare a extractelor

poza9 poza10 poza11 poza12

Imagini din sectiile de productie

Participări la proiecte naționale de cercetare (2000-2013):
No. Program/ Proiect

Perioada

1.

Proiect AMCSIT / RELANSIN 392/1999

Instalație pilot pentru fabricarea unguentelor fitoterapeutice cu actiune antiinflamatoare

1999-2001

2.

Proiect AMCSIT / RELANSIN 585/2000

Modernizarea instalației pilot de fabricație a produselor fitoterapeutice în vederea obținerii produselor granulate de uz balnear

2000-2001

3.

Proiect CALIST 1116/2000

Introducerea de metode moderne de analiză și măsurare a caracteristicilor biochimice și bacteriologice ale produselor naturale

2000-2002

4.

Proiect AMCSIT/ RELANSIN 1455/2001

Tehnologie de obținere a extractului selectiv conținând proantociani si catecholi

2001-2004

5.

AMCSIT/ RELANSIN 1456/2001

Tehnologie de obținere a cumarinelor naturale utilizate ca intermediar în fabricarea unor produse farmaceutice tehnice și în obținerea lacurilor și vopselelor fotostabilizante

2001-2004

6.

AMCSIT/ RELANSIN 1506/2001

Obținerea unui nou produs natural cu conținut de antociani

2001-2004

7.

Proiect AMCSIT/ RELANSIN 1549/2001

Tehnologie pentru obținerea unui complex fitochimic îmbogățit în hipericină

2001-2004

8.

Proiect AGRAL 181/2001

Obținerea unui nou produs conținând alomone ca principii active, cu rol de pesticide

2001-2003

9.

Proiect INFRAS 92/2001 Project

Dezvoltarea tehnică și profesională a laboratorului de încercări în vederea alinierii acestuia la cerințele SR EN ISO 17025

2001-2003

10.

Proiect CALIST 4118/2003

Obținerea unui produs nou cu conținut de principii active de tipul alomonilor valorificat ca pesticid

2003-2005

11.

Proiect VIASAN 317/2003

Evaluarea factorului chimic de acțiune a nămolului sapropelic de Techirghiol în patologia cronică degenerativă și inflamatorie a aparatului locomotor

2003-2005

12.

Proiect AGRAL 241/2003

Valorificarea complexă a potențialului de agroturism zonal în concordanță cu dezvoltarea rurală durabilă în Subcarpații Moldovei

2003-2005

13.

Proiect BIOTECH 3310/2003

Biopreparate cu acțiune antimicrobiană și antivirală utilizate în tratarea afecțiunilor cavității bucale

2003-2005

14.

Proiect AMCSIT/ RELANSIN 1856/2003

Fitocomplex de acizi galci-materie primă pentru obținerea unui medicament în tratarea paradontozei

2003-2005

15.

Proiect AGRAL 211/2003

Optimizarea conținutului de nutrienti biodisponibili la Glycine max ( soia) prin tratare cu fertilizatori vegetali

2003-2005

16.

Proiect AMCSIT/ RELANSIN 2059/2002

Produs fitoterapeutic pe bază de compuși flavonoidici cu rol în tratarea osteoporozei de menopauză

2004-2006

17.

Proiect CALIST 5114/2004

Metoda gaz-cromatografică rapidă de masurare a uleiurilor volatile

2004-2006

18.

Proiect BIOTECH 4694/2004

Obtinerea unui biocomplex bioactiv cu rol în stimularea circulației periferice

2004-2006

19.

Proiect CALIST 5137/2004

Metodă de control a stabilității fizice a emulsiilor prin determinarea unor proprietăți reologice

2004-2006

20.

Proiect CEEx-BIOTECH 21/2005

Fitopreparate cu potențial antiaging obținute prin biotehnologii

2005-2008

21.

Proiect CEEx-AGRAL 15/2005

Caracterizarea unor principii bioactive de origine vegetală și fungică cu acțiune citostatică, imunomodulatoare, metabolică și neurotropă si valorificarea lor in alimentația functională

2005-2008

22.

Proiect CEEx-RELANSIN 148/2006

Structuri polimerice imprentate pentru recunoașterea moleculară a complecșilor bioactivi din fitoextracte

2006-2008

23.

Proiect CEEx-BIOTECH 77/2006

Obținerea prin tehnologii performante a unor preparate cu acțiune asupra sistemului neuro imunocutanat

2006-2008

24.

Proiect -PN II 51-055/ 2007

Agro-Sylvic Strategies to Capitalize and Preserve the Biodiversity of Medicinal Plants in the Context of Sustainable Rural Development on the Upstream Bistrița

2007- 2010

25.

Proiect – PN II 510-060/2007

Obținerea unor fitopreparate cu rol în profilaxia unor afecțiuni cardiovasculare

2007-2010

26.

Proiect -PN II 61-039 /2007

Biotechnologies to obtain some vegetal metabolites to be used in orthomolecular prophilaxy and therapy

2007-2010

27.

Proiect -PN II 31-061/2007

Extracte vegetale necontaminate obținute prin tehnologii neconvenționale, utilizate în fitoterapie

2007-2010

28.

Proiect-PN II –INOVARE 33/2007

Fitopreparate cu rol în contracararea unor dezechilibre metabolice

2007-2010

29.

Operational Sectorial Programme “Development of Economic Competitiveness” ”Investments for your future”

Includerea în portofoliul actual a noi produse de tip supliment nutrițional cu caracteristici imunomodulatoare și antioxidante, rezultate prin valorificarea rezultatelor din cercetări anterioare

2010-2011

30.

Proiect- PN II –INOVARE – “ Cecuri de inovare” 156CI/2012

Izolarea de fitocomplecși cu actiune antioxidantă utilizabili în integratori alimentari

2012- 03.2013

31.

Proiect – PN II –PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE – 114I/2012

Materiale biopolimerice superabsorbante pentru utilizări agricole

2012-în derulare

32.

Proiect-PN II –PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE – 117I/2012

Exploatarea resurselor florei spontane prin nanotehnologie în vederea obținerii de concentrate de hipericină cu înaltă bioactivitate

2012- în derulare

33.

Proiect PN II –PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE – 154I/2012

Materiale hibride de tip polimer-argila poroasă heterostructurată, destinate eliberării controlate a medicamentelor

2012- în derulare

Selecție lucrari publicate (2000-2013)


1. Jinescu Ghe., Țebrencu C. E., Ionescu E., Petrescu M., Jinescu C., Hydrodynamic aspects at vibrated-fluidized drying of polydisperse powdery materials”, IDS’2000, 27-31 august, 2000, Olanda, Noordwijkerhoot, publicat, CD-ROM (2000).

2. Jinescu Ghe., Woinaroschy A., Țebrencu C. E., Ionescu E., Vitamin C degradation during the dryng process of the granulated wild-rose extract, IDS’2004, BRAZIL, Sao Paulo, publicat, CD-ROM ( 2004), http://www.feq.unicamp.br/~ids2004/volB/pp%201128-1133.pdf.

3. Surdu O., Țebrencu C. E., Marin V., Profir D., Studiul variației în timp a compoziției chimice a nămolului sapropelic de Techirghiol de la extracție până la finalul aplicației terapeutice, al 28-lea Congres Național de Medicină fizică și Recuperare, Poiana Brașov, 02-05 noiembrie 2005, Revista de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie, 3-4, (2005),52.

4. Mihăilescu R.L., Gille E., Perta L., Petrut R., Danila D., Ionescu E., Țebrencu C. E., Phyto-Products from Trigonella foenum-graecum. Note1. Researches for Obtaining Fenugreek selective Standardized Extracts as Functional Food Ingredients, Book of Abstracts 4th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of South-East European Countries, 28th-31st May 2006, Iași, Romania, 33, Alma Mater Publishing House ISBN 973-8392-16-0.

5. Mihăilescu R.L., Perta L., Petrut R., Danila D., Ionescu E,, Țebrencu C. E., Gille E., Phyto-products with Polyphenolic and Mucilage Compounds to Treat Affections of the mouth cavity : Note 2. Research to obtain mucoadhesive tablets with vegetal extracts for oral administration, Book of Abstracts 4th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of South-East European Countries, 28th-31st May 2006, Iasi, Romania, 106, Alma Mater Publishing House ISBN 973-8392-16-0.

6. Mihăilescu R.L., Gille E., Perta L., Petrut R., Danila D., Ionescu E., Țebrencu C., E., Phyto-products from Trigonella Foenum- graecum. Note 1. Researches for Obtaining Fenugreek Selective Standardized Extracts as Functional Food Ingredients”, Book of Abstracts 4th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of South-East European Countries, 28th-31st May 2006, Iași, Romania, 107, Alma Mater Publishing House ISBN 973-8392-16-0.

7. Ionescu E., Perta L., Petrut R., Tebrencu C. E., Ionescu V., AQUAPLANT-line- Balneary use Products based on a Phytocomplex from Medicinla and Aromatic Plants for Balneary Use, Book of Abstracts 4th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of South-East European Countries, 28th-31st May 2006, Iași, Romania, 108, Alma Mater Publishing House ISBN 973-8392-16-0.

8. Gille E., Tebrencu C. E., Gatea F., Ionescu E., Danila D., HPLC Caracterization of Some Standardized Extracts to be Used in Phytotherapeutic Formulae”, Rom. Biol. Sci., V(1-2), (2007), 49-51, Bucuresti, Romania, ISSN 1584-0158.

9. Ionescu E., Antohe N., Mitroi G., Identification by IR spectroscopy and thin layer chromatography of certain toxic compound in the extracts of (Thym vulgaris) O.N.D. (Absintium herbe), Analele Științifice ale Universității Al. I. Cuza Iași, tom. XIV (2007).

10. Ionescu E., Antohe N., Corduneanu D.,Mitroi G., On the extraction kimetics of gallic acids and gallic tannins from Oak Bark, Analele Științifice ale Universității Al. I. Cuza Iași, tom. XIV (2007).

11. Mihai C., Rotinberg P., Gherghel D., Truta E., Capraru G., Cretu R., Neacsu I., Rotinberg H., Reproductibility and dose dependency of the antitumoral pharmacodynamic effect of some autochthonous polysaccharidic or polyphenolic biopreparations of fungal and vegetal origin. Annals of the „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași (New Series), Sect. II a. Genetics and Molecular Biology, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi Press, IX (4,), (2008) 75-84, ISSN: 1582-3571.

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_biochimie/data/archive/papers/2008/4/11_CMihai_etall.pdf http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1582-3571

12. Rotinberg P., Mihai C., Gherghel D., Truta E., Capraru G., Cretu R., Neacsu I., Rotinberg H., Cell proliferation and viability of HeLa and HEP- 2P neoplastic cultures in vitro treated with new polyphenolic or polysaccharidic biopreparations of vegetable and fungal origin. Annals of the „Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi (New Series), Sect. II a. Genetics and Molecular Biology, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi Press, IX (4), (2008) 85-92, ISSN: 1582-3571.

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_biochimie/data/archive/papers/2008/4/12_Protinberg_etall.pdf http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1582-3571

13. Tebrencu C. E., Gille E., Danila D., Ionescu E., The Capitalization of some Medicinal Species from the Wild and Cultivated Flora in the Form of Prophylactic and Curative Phytoproducts, Book of Abstracts 4th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of South-East European Countries, 28th-31st May, pag.33, Iași, Romania, (2009), Alma Mater Publishing House ISBN 973-8392-16-0.

14. Danila D., Necula R., Spac A., Tebrencu C., E., Gille E., „Phytochemical evaluation of some natural populations of Achillea, Hypericum and Thymus from Romanian Eastrn carpathians used in traditional medicine”, PLANTA MEDICA –Journal of Medicinal Plant and Natural Product Research, (58th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and natural Product Research) Book of Abstracts, 76 (12), 1163 (2010), Berlin, GERMANY; ISSN 0032-0943, ISSN: 1439-0221.

https://www.thieme-connect.com/ejournals/toc/plantamedica/102403/grouping/102104

15. Tebrencu C., E., Mihailescu R., Mitroi G., Giurascu C., Ionescu E., The effect of extraction solvent and temperature on the content of phenolic and antioxidant activity of some forest fruits. Nota1: Vaccinium vitis idaeae fructus”, Pharmacognosy Magazine, 6(22), (2010), S60, Ankara, Turkey (Medknow Publications and Media Plv.Ltd., Mumbai, India), ISSN 0973-1296.

16. Tebrencu C., E., Mihailescu R., Iacob E., Verdes R., Ionescu E., „The effect of extraction solvent and temperature on the content of phenolic and antioxidant activity of some forest fruits. Nota1: Prunus spinosa fructus”, Pharmacognosy Magazine, 6(22), (2010), S61, Ankara, Turkey (Medknow Publications and Media Plv.Ltd., Mumbai, India) ISSN 0973-1296.

17. Bedreag C., Mihailescu R., Iacob E., Mitroi G., Verdes R., Tebrencu C., E., Ionescu E., The effect of solvent extraction on the extractibility of some bioactive substances and antioxidant activity of some medicinal herbs indicated for cardiovascular protection. Note II: Fructus of Sorbus aucuparia 1”, Pharmacognosy Magazine, 6(22), (2010), S62, Ankara, Turkey (Medknow Publications and Media Plv.Ltd., Mumbai, India), ISSN 0973-1296.

18. Bedreag C., Macavei A., Verdes R., Mihailescu R., Antohe N., Ionescu E., Tebrencu Carmen, E., Minea R., Irradiation Effects On Phenolic Content And Scavenger Ability Of Some Medicinal Herbs Formulations Note I: Fructus Of Rosa canina L., Pharmacognosy Magazine April-June 6(22), (2010) (Suppl); Medknow Publications and Media Plv.Ltd., Mumbai, India.; ISSN : 0973-1296.

19. Antohe N., Tebrencu C., Ionescu E., E., Verdes R., Purification of the polluted waste waters with salts of the metals of Cd, Zn, Mn, and oil products, using waste of vegetal materials from the extraction processes, International Conference of Applied Sciences, Chemistry and Chemical Engineering”, Bacău, România (2011), acceptat spre publicare in Scientific Study & Research Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry, ISSN 1582-540x http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=cscc6

20. Cretu R., Mihailescu R., Mitroi G., Iacob E., Verdes R., Tebrencu C. E., Phytochemical investigation of Crataegi folium cum flos (hawthorn leaves and flowers) and Hyperici herba (St John’s wort aerial parts) hydroalcoholic extracts. Analele Stiintifice ale Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” (New Series), Sect. II a. Genetics and Molecular Biology, (2011), (In Press) ISSN: 1582-3571.

21. Cretu R., Bara I. Cs., Macavei A., Ghiorghita G., Mihailescu R., Mitroi G., Some effects induced by the hydroalcoholic extract of Trifolii rubri flos (red clover flowers) on Triticum aestivum L. plants. Annals of the „Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi (New Series), Sect. II a. Genetics and Molecular Biology, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi Press, XII (4), (2011), 117-124, ISSN: 1582-3571.

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_biochimie/analeGBM.html http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1582-3571

22. Cretu R., Macavei A., Bara I. Cs., Ghiorghita G., Verdes R., Iacob E., Ionescu E., Physiological effects induced by the hydroalcoholic extract of Violae tricoloris herba (wild pansy aerial parts) on Triticum aestivum L., Annals of the „Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi (New Series), Sect. II a. Genetics and Molecular Biology, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi Press, XII (4), (2011), 125-132, ISSN: 1582-3571.

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_biochimie/analeGBM.html http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1582-3571

23. Creţu R., Oprică L., Vochiţa G., Truţă E., Băra I. C., Ghiorghiţă G., The effect of Trifolii rubri flos (red clover flowers) hydroalcoholic extract on some biochemical parameters in Triticum aestivum L. plants, Annals of the „Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi (New Series), Sect. II a. Genetics and Molecular Biology, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi Press, XIII (1), (2012), 63-68, ISSN: 1582-3571.

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_biochimie/analeGBM.html http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1582-3571

Contact:


Societate comercială Centrul de Cercetare și Prelucrare a Plantelor Medicinale PLANTAVOREL S.A.

Adresa: Strada Cuza Vodă nr. 46, Piatra Neamț, Județul Neamț, Cod Poștal: 610019, România

Telefon/Fax: +40 233210308

Website: http://www.plantavorel.ro/ro/index.php