UPB

UPB
Scurt istoric

Universitatea POLITEHNICA din București
Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) este una dintre cele mai importante și prestigioase universități tehnice din România.
Tradiția sa este legată de întemeierea în 1818 a primei Școli tehnice superioare de către Gheorghe Lazăr.
Cu o lungă tradiție în educația universitară tehnică, Universitatea Politehnica din București trece printr-un continuu proces de modernizare pentru a asigura un învățământ de înaltă performanță.
Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor
Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor este implicată în principal în activitatea didactică, dar în cadrul facultății se desfășoară o bogată activitate de cercetare științifică și tehnică.
De-a lungul anilor s-au derulat un număr mare de contracte de cercetare în cadrul programelor naționale de cercetare-dezvoltare.
Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor a fost atât coordonator, cât și partener cu Institute Naționale de Cercetare și unități de producție. In proiectul SABIOM sunt implicați cercetători din două departamente ale facultății și anume: Departamentul de Inginerie Chimică și Biochimică, respectiv Departamentul de Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomaterialelor.
 

Câțiva membri ai echipei de cercetare (Departamentul de Inginerie Chimică și Biochimică)

Persoane cheie implicate în proiect

Dr. ing. Anicuța Stoica
Director proiect
Conferențiar, Departamentul de Inginerie Chimică și Biochimică
Activități didactice: Operații unitare în ingineria alimentară, Operații de transfer de masă, Intensificarea transferului de masă
Domenii de cercetare: Membrane emulsionate lichide, Transfer de masă interfazic, Biomateriale cu aplicații industriale
Adresă e-mail: stoica.anicuta@gmail.com

Dr. ing. Marta Stroescu
Membru al echipei de cercetare
Conferențiar, Departamentul de Inginerie Chimică și Biochimică
Activități didactice: Procese unitare chimice și biochimice, Biotehnologii alimentare, Biotehnologii sustenabile
Domenii de cercetare : Extracție, Operații de transfer de masă în biotehnologie, Biomateriale cu aplicații industriale
Adresă e-mail: marta_stroescu@yahoo.com

 

Dr. ing. Rodica Elena Ceclan
Membru al echipei de cercetare
Conferențiar, Departamentul de Inginerie Chimică și Biochimică
Activități didactice:Tratarea efluenților industriali, Inginerie farmaceutică și de mediu; Bioresurse pentru energie
Domenii de cercetare: Substanțe organice/farmaceutice, sinteză/inginerie; Ingineria deșeurilor/apelor reziduale; Managementul cunoașterii; Bioresurse pentru energie
Adresă e-mail: rceclan@yahoo.com

Dr. ing. Tănase Dobre
Membru al echipei de cercetare
Profesor, Departamentul de Inginerie Chimică și Biochimică
Activități didactice: Operații unitare în industriile de proces, Transfer de masă, Intensificarea transferului de masă, Procese de difuziune în medii poroase, Modelare în ingineria chimică
Domenii de cercetare: Modelarea matematică și simularea proceselor chimice și biochimice, Transfer de masă prin medii poroase (procese membranare), procese de intensificare a transferului de masă și căldură
Adresă e-mail: tghdobre@gmail.com

 

Dr. ing. Oana Cristina Pârvulescu
Membru al echipei de cercetare
Șef lucrări, Departamentul de Inginerie Chimică și Biochimică
Activități didactice: Biotehnologii alimentare, Operații unitare în industriile de proces
Domenii de cercetare: Procese de separare și purificare prin schimb ionic, procese sol-gel și procese pirolitice
Adresă e-mail: oana.parvulescu@yahoo.com

Dr. ing. Gabriela Olimpia Isopencu
Membru al echipei de cercetare
Șef lucrări, Departamentul de Inginerie Chimică și Biochimică
Activități didactice: Hidrodinamică, Curgeri reale în procese industriale, Statistică, Biotehnologie, Microbiologie industrială
Domenii de cercetare: Metode avansate de separare în procese chimice și biochimice
Adresă e-mail: g_isopencu@chim.upb.ro

 

Dr. ing. Sorin Ion Jinga
Membru al echipei de cercetare
Conferențiar, Departamentul Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și a Nanomaterialelor
Activități didactice: Operații unitare, Echipamente industriale, Materiale dielectrice
Domenii de cercetare: Materiale anorganice de înaltă puritate, Materiale optice și optoelectronice
Adresă e-mail: sorinionjinga@yahoo.com

   
 

 

Activități de cercetare ale echipei UPB în proiectul SABIOM

1. Obținerea de celuloză bacteriană din materii prime ieftine, cum ar fi deșeurile agricole și optimizarea procesului de fermentație.
2. Selectarea celor mai eficienți biopolimeri care să poată fi utilizați în materialele compozite cu conținut de bioceluloză pentru a obține materiale cu proprietăți de gonflare foarte bune.
3. Studii experimentale de laborator privind transferul de masă prin compozitele obținute. Se va studia gradul de gonflare și permeabilitatea față de vaporii de apă.
4. Dezvoltarea de modele matematice care să descrie fenomenele de transport de masă prin compozitele de celuloză bacteriană.
5. Demonstrarea eficienței materialelor superabsorbante obținute.
6. Modelarea și simularea comportării absorbanților atât in vitro, cât și in vivo.

 

Imagini din Laboratorul de Transfer de masă-UPB

Aparat de determinare a permeabilității gazelor

Cromatograf de gaz

 

Spectrofotometru CINTRA 6

Bioreactor BIOSTAT SARTORIUS

 

Celulă de difuzie

 

 

Selecție lucrări publicate


1. Guzun-Stoica A., Kurzeluk M., Floarea O., Experimental study of Marangoni effect in a liquid-liquid system, Chem. Engng. Sci. 55 (18), (2000), 3813-3816.

2. Dinculescu D., Guzun-Stoica A., Dobre T., Floarea O., Experimental investigation of citric acid reactive extraction with solvent recycling, Bioprocess Engineering, 22 (6), (2000), 529-531.

3. Guzun Stoica A., Stroescu M., Tache F., Zaharescu T., Grosu E., Effect of electron beam irradation on bacterial cellulose membranes used as transdermal drug delivery systems, 7th International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers, 23-28 September, 2006, Antalya, Turkey, published în Nuclear Instruments and Methods in Physical Research, B 265(1), (2007), 434-438.

4. Dobre T., Parvulescu O. C., Stoica A., Iavorschi G., Characterization of cooling systems based on heat pipe principle to control operation temperature of high-tech electronic components, Applied Thermal Engineering, 30(16), (2010), 2435-2441.

5. Stoica-Guzun A., Jecu L., Gheorghe A., Raut I., Stroescu M., Ghiurea M., Danila M., Jipa I.,Fruth V., Biodegradation of Poly(vinyl alcohol) and Bacterial Cellulose Composites by Aspergillus niger, J Polym Environ, 19 (1), (2011), 69-79.

6. Dobre T., Parvulescu O. C., Sanchez-Marcano J., Stoica A., Stroescu M., Iavorschi G., Characterization of gas permeation through stretched polyisoprene membranes, Separ. Purif. Technol., 82,(2011), 202-209.

7. JipaI. M., DobreL., Stroescu M., Stoica-Guzun A., Jinga S., Dobre T, Preparation and characterization of bacterial cellulose-poly(vinyl alcohol) films with antimicrobial properties, Materials Letters, 66, (2012), 125–127.

8. Kibédi-SzabóC. Z., Stroescu M., Stoica-Guzun A., Jinga S. I., Szilveszter S., Jipa I., Dobre T., Biodegradation Behavior of Composite Films with Poly (Vinyl Alcohol) Matrix, J Polym Environ, 20 (2), (2012), 422-430.

9. Stoica-Guzun A., Stroescu M., Jinga S., Jipa I., Dobre T., Dobre L., Ultrasound influence upon calcium carbonate precipitation on bacterial cellulose membranes, Ultrasonics Sonochemistry, 19, (2012), 909-915.

10. Jipa I. M., Stoica-Guzun A., Stroescu M., Controlled release of sorbic acid from bacterial cellulose based mono and multilayer antimicrobial films, LTW -Food Sci. Technol. 47, (2012), 400-406.

11. Stroescu M., Stoica-Guzun A., Jinga S. I., Dobre T., JipaI. M., Dobre L. M., Influence of sodium dodecyl sulfate and cetyl trimethylammonium bromide upon calcium carbonate precipitation on bacterial cellulose, Korean Journal of Chemical Engineering, 29 (9),(2012), 1216-1223.

12. Jipa I. M., Stroescu M., Stoica-Guzun A., Dobre T., Jinga S., Zaharescu T., Effect of gamma irradiation on biopolymer composite films of poly(vinyl alcohol) and bacterial cellulose, Nuclear Instruments and Methods in Physical Research, B 278, (2012), 82-87.

13. Dobre L. M., Stoica-Guzun A., Stroescu M., Jipa I. M., Dobre T., Ferdes M., Ciumpiliac S., Modelling of sorbic acid diffusion through bacterial cellulose-based antimicrobial films, Chemical Papers, 66(2), (2012), 144-151.

14. JipaI. M., Stoica A., Stroescu M., Dobre L.-M., Dobre T., Jinga S., Tardei C., Potassium sorbate release from poly(vinyl alcohol)-bacterial cellulose films, Chemical Papers, 66 (2), (2012), 138-143.

15. Stroescu M., Stoica-Guzun A., Ghergu S., Chira N., Jipa I., Optimization of fatty acids extraction from Portulca oleracea seed using response surface methodology, Ind. Crop Prod. 43,(2013), 405-411.

16. Stroescu M., Stoica-Guzun A., Jipa I. M., Vanillin release from poly(vinylalcohol)-bacterial cellulose mono and multilayer films, J. Food Eng., (2013), 114, 153-157

20. Stoica-Guzun A., Stroescu M., Jipa I., Dobre L., Zaharescu T., Effect of γ irradiation on poly(vinylalcohol) and bacterial cellulose composites used as packaging materials, Radiation Physics and Chemistry, 84, (2013), 200-204.

21. Dobre M. L., Stoica-Guzun A., Antimicrobial Ag-Polyvinyl Alcohol-Bacterial Cellulose Composite Films , J. Biobased Mater. Bioenergy 7, (2013), 157-162

 

Cereri de brevet


1. RO126952-A2/2012, Patent Assignee: DOBRE T; SARBU A; STROESCU M C; STOICA A, Inventor(s): CONSTANTIN S; DIMA S O; DOBRE T; et al. Bicomponent composite with polymeric matrix for the thermal rehabilitation of buildings

2. RO126951-A2/2012, Patent Assignee: DOBRE T; SARBU A; STROESCU M C; STOICA A Inventor(s): CONSTANTIN S; DIMA S O; DOBRE T; et al., Novel composites for thermal rehabilitation of buildings involves a process for treating some granules of raw expanded polystyrene

3. RO126644-A2/2012 Patent Assignee:DOBRE T; STOICA A; STROESCU M C; CHICIUDEAN T G; MICHEL V T, Inventor(s):DOBRE T; STOICA A;STROESCU M.C; et al., Method for preparing biocellulose composites, involves imprinting membranes obtained from cultivation of Acetobacter xylinum on medium with silver by repeated sorption of dextrose solution and modified Tollens solution

4. RO127026-A2/2012, Patent Assignee: DOBRE T; IAVORSCHI G; PARVULESCU O C; STROESCU M C; STOICA A, Inventor(s): DOBRE T; IAVORSCHI G; PARVULESCU O C; et al., Membranes and sorbents developed from the composite system cellulose/biocellulose – silica gel

 

Proiecte de cercetare naționale


1. CEEX 148/2006 Structuri polimerice imprentate pentru recunoașterea moleculară a compușilor bioactivi din din plante – BIOSPIM (2006-2008) (Coordonator UPB, Director proiect: prof. T. Dobre)

2. CEEX 127/2006 Soluții avansate de reducere a nivelului de compuși organici volatili din apele de suprafață și de adâncime – RECOV (2006-2008) (Partener, Responsabil : conf. A. Stoica)

3. IDEI 1031/2007 Analiza prin modelare simulare și experimentare a proceselor fundamentale din sinteza sol-gel cu matrice de bioceluloză (2007-2010) (Director proiect: prof. T. Dobre)

4. PNI 21027/2007 Materiale compozite hibride, pe baza de polistiren expandat, destinate reabilitarii termice a cladirilor – COMRETERM (2007-2009) (Coordonator UPB, Director proiect: prof. T. Dobre)

5. PNI 61045/2007 Dezvoltarea unei metodologii de biocontrol exercitat de sisteme microbiene asupra infecțiilor fungice – BIOCONTROL (2007-2010) (Partener, Responsabil : conf. M. Stroescu)

6. 32115/2008 Soluții ecoeficiente pentru gestionarea deșeurilor de plastic folosind potențialul degradativ al sistemelor biologice – ECODEGRAD (2008-2010) (Partener, Responsabil : conf. M. Stroescu)

7. PNII Spume ceramice din nanocompozite polimerice, destinate depoluării fluxurilor gazoase din centralele termice (2008-2011) (Partener, Responsabil: Sef lucr. G. Isopencu)

8. PCCA2 114/2012 Materiale biopolimerice superabsorbante cu utilizări în agricultură– SABIOM (2012-2015) (Coordonator UPB, Director proiect: conf. A. Stoica)